European Young Energy Manager Championship
transparent
transparent
 

Zakaj tekmovanje "EYE Manager"?

Poucevanje mladih o klimatskih spremembah, prihrankih in ucinkoviti rabi ter obnovljivih virih energije je kljucnega pomena za izobraževanje odgovornih bodocih uporabnikov energije.

Tekmovanje "EYE Manager" želi preizkusiti, oceniti in prenesti v prakso inovativen pristop k izobraževanju o energiji v srednjih šolah s ciljem izboljšanja kakovosti poucevanja v okviru ucnega programa in pedagoških metod. Tekmovanje in igra v mednarodnem okolju so kljucni elementi za spodbujanje prenosa znanj in narašcajocega zavedanja o energiji med dijaki srednjih šol. S pomocjo tekmovanja bodo lahko pridobljeno znanje tudi preizkusili ter ga prenesli na svoje vrstnike, družine in okolico.

Mladi imajo pravi zanos za varcevanje z energijo in ostale okoljske vidike in kot taki lahko ustvarijo veliko koristi za družbo!

Avtorji so v celoti odgovorni za vsebino te spletne strani. Vsebina ne odraža nujno tudi stališc Evropske zveze. Evropska komisija ni odgovorna za kakršnokoli uporabo informacij, ki jih vsebuje spletna stran.

 

 

Vstop za partnerje:

Uporabniško ime:

Geslo:

 

 

 

 

 


Domov  •  Tekmovanje  •   eNovice  •   Povezave  •   Kontakt
©2010 - EYEMANAGER