European Young Energy Manager Championship
transparent
transparent
 

Vad är EYEManager Championship?

Utbildning av ungdomar i klimatförändringar, energieffektivisering och förnybara energikällor är nyckeln till att få ansvarsfulla energikonsumenter i framtiden.

EYEManager Championship experimenterar, utvärderar och överför en innovativ energiutbildningsstrategi i gymnasiet. Den höjer kvaliteten på lärandet genom att förbättra kursplaner och pedagogiska metoder. Att genomföra en tävling i en internationell miljö är en av de viktigaste faktorerna för att underlätta för eleverna att ta till sig energikunskaperna och att öka energimedvetenheten hos dem. Tack vare tävlingen kommer eleverna att sprida sina kunskaper och kompetens till deras vänner, familjer och grannar.

Unga har en verklig entusiasm för energisparande och miljöfrågor och de kan bidra med positiva egenskaper för samhället genom att föra budskapet vidare i samhället!

Ansvaret för innehållet på hemsidan ligger hos författarna och behöver inte motsvara uppfattningar i de olika EU-länderna. Den europeiska kommissionen ansvarar inte för eventuell användning av den information som finns i denna publikation.

 

 

Inloggning för partners:

Användarnamn:

Lösenord:

 

 

 

 

 


Hem  •  Tävling  •   Nyheter  •   Länkar  •   Kontakt
©2010 - EYEMANAGER