European Young Energy Manager Championship
transparent
transparent
 

Защо Млад енергиен мениджър?

Обучението на младите поколения за климатичните промени, енергоспестяването, рационалното използване на енергия и възобновяемите енергийни източници е ключов фактор за създаването на отговорни потребители.

Шампионатът Млад енергиен мениджър ще експериментира, оцени и разпространи иновативен подход за енергийно образование в средните училища с цел да повиши качеството на обучение (учебен план и педагогически методи).Благодарение на състезанието те ще допълнят знанията си за пестенето на енергията и ще го предадат на своите връстници, семейства, съседи и др.

Участниците са заредени с ентусиазъм по въпросите на енергоспестяването и други екологични теми и точно това е предпоставка да повлияят положително върху цялото общество.

Цялата отговорност за съдържанието на този текст е на авторите. Той не отразява обезателно мнението на Европейските Общности. Европейската комисия не носи отговорност за начина, по който може да се използва информацията тук.

 

 

Партньор:

Потребителско име:

Парола:

 

 

 

 

 


Начало  •  Шампионат  •   Новини  •   Полезни връзки  •   контакт
©2010 - EYEMANAGER